แผนที่ประเทศไทย

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่ประเทศไทย ประเทศไทยเป็นรัฐรวม การบริการบริหารของสาขาบริหารแบ่งออกเป็น 3 ระดับตามพระราชบัญญัติองค์การปกครองแห่งชาติ พ.ศ. 2534 ได้แก่ ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ประเทศไทยประกอบด้วย 76 จังหวัด (ต่างจังหวัด) ซึ่งเป็นเขตการปกครองระดับแรก นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองพิเศษอีก 2 เขต ได้แก่ เมืองหลวงกรุงเทพมหานครและพัทยา กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับจังหวัดจึงมักนับเป็นจังหวัด

แต่ละจังหวัดแบ่งออกเป็นอำเภอ (อำเภอ, อำเภอ) และอำเภอจะแบ่งออกเป็นตำบล (ตำบล, ตำบล) ต่อไป ชื่อเมืองหลวงของแต่ละจังหวัด (เมือง, เมือง) จะเหมือนกับชื่อจังหวัด ตัวอย่างเช่นเมืองหลวงของจังหวัดเชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่) คือเมืองเชียงใหม่หรือเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าเขตทั้งหมดซึ่งเป็นผู้บริหารของจังหวัดและอำเภอตามลำดับได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลาง บางครั้งจังหวัดของประเทศไทยแบ่งออกเป็นสี่ถึงหกภูมิภาคขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา เกม บอลสด

องค์ประกอบของแผนที่

องค์ประกอบของแผนที่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ภูมิประเทศแบบต่าง ๆ ป่าไม้ ปริมาณน้ำฝน และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ที่ตั้งของเมือง เส้นทางคมนาคม พื้นที่เพาะปลูก โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 

  1. ชื่อแผนที่  เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าเป็นแผนที่เรื่องอะไร แสดงรายละเอียดอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้ใช้ใช้ได้อย่างถูกต้อง และตรงความต้องการ โดยปกติชื่อแผนที่จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมแสดงไว้ด้วย เช่น แผนที่ประเทศไทยแสดงเนื้อที่ป่าไม้ แผนที่ประเทศไทยแสดงการแบ่งภาคและเขตจังหวัดเป็นต้น
  2. ขอบระวาง  แผนที่ทุกชนิดจะมีขอบระวาง ซึ่งเป็นขอบเขตของพื้นที่ในภูมิประเทศที่แสดงบนแผนที่แผ่นนั้น มักจะแสดงด้วยเส้นขนานเพื่อแสดงตำแหน่งละติจูดกับเส้นเมริเดียนเพื่อแสดง ตำแหน่งลองจิจูด และจะแสดงตัวเลขเพื่อบอกค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของตำแหน่งต่าง ๆ
  3. ทิศทาง  มีความสำคัญต่อการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ โดยในสมัยโบราณใช้วิธีดูทิศทางตามการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และการดูทิศทางของดาวเหนือในเวลากลางคืน ต่อมามีการประดิษฐ์เข็มทิศ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการหาทิศขึ้น เนื่องจากเข็มของเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือตลอดเวลา การใช้ทิศทางในแผนที่ประกอบกับเข็มทิศ หรือการสังเกตดวงอาทิตย์และดาวเหนือจึงช่วยให้เราสามารถเดินทางไปยังสถานที่ ที่เราต้องการได้ ในแผนที่จะต้องมีภาพเข็มทิศหรือลูกศรชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ ถ้าหากแผนที่ใดไม่ได้กำหนดภาพเข็มทิศหรือลูกศรไว้ ก็ให้เข้าใจว่าด้านบนของแผนที่คือทิศเหนือ
  4. สัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนสิ่งต่าง ๆ ในภูมิประเทศจริง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านและแปลความหมายจากแผนที่ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในแผนที่จะต้องมีคำอธิบายสัญลักษณ์ประกอบไว้ด้วยเสมอ
  5. มาตราส่วน

ภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์ บทความหลัก: ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ภาพถ่ายดาวเทียมของประเทศไทย มีพื้นที่รวม 513,120 ตารางกิโลเมตร (198,120 ตารางไมล์) ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 50 จากพื้นที่ทั้งหมด มีขนาดเล็กกว่าเยเมนเล็กน้อยและใหญ่กว่าสเปนเล็กน้อย ประเทศไทยประกอบด้วยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันหลายแห่งส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัด ทางตอนเหนือของประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาของที่ราบสูงไทยโดยจุดสูงสุดคือดอยอินทนนท์ในเทือกเขาถนนธงชัยที่ 2,565 เมตร (8,415 ฟุต) จากระดับน้ำทะเล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานประกอบด้วยที่ราบสูงโคราชมีพรมแดนติดกับแม่น้ำโขงทางทิศตะวันออก

ศูนย์กลางของประเทศถูกครอบงำด้วยหุบเขาแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีลักษณะราบเรียบซึ่งไหลลงสู่อ่าวไทย ภาคใต้ของประเทศไทยประกอบด้วยคอคอดกระแคบ ๆ ที่ขยายออกไปในคาบสมุทรมลายู ในทางการเมืองมีภูมิภาคทางภูมิศาสตร์หกแห่งซึ่งแตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ ในด้านประชากรทรัพยากรพื้นฐานลักษณะทางธรรมชาติและระดับการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ ความหลากหลายของภูมิภาคเป็นคุณลักษณะที่เด่นชัดที่สุดของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำโขงเป็นแหล่งน้ำที่ขาดไม่ได้ในชนบทของประเทศไทย การผลิตพืชผลในระดับอุตสาหกรรมใช้ทั้งแม่น้ำและลำน้ำสาขา

อ่าวไทยครอบคลุมพื้นที่ 320,000 ตารางกิโลเมตร (124,000 ตารางไมล์) และถูกเลี้ยงโดยแม่น้ำเจ้าพระยาแม่กลองบางปะกงและแม่น้ำตาปี มีส่วนช่วยในภาคการท่องเที่ยวเนื่องจากมีน้ำตื้นที่ใสสะอาดตามชายฝั่งในภาคใต้และคอคอดกระ ชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่มีท่าเรือน้ำลึกชั้นนำของราชอาณาจักรในสัตหีบและท่าเรือพาณิชย์ที่พลุกพล่านที่สุดคือแหลมฉบัง ทะเลอันดามันเป็นแหล่งธรรมชาติอันล้ำค่าเนื่องจากเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทที่หรูหราและเป็นที่นิยม ภูเก็ตกระบี่ระนองพังงาและตรังและเกาะต่างๆทั้งหมดตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลอันดามันและแม้จะเกิดสึนามิในปี 2547 แต่ก็ยังคงเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว

สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศของประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่มีลักษณะประจำฤดูกาล (ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ) พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศถูกจัดให้อยู่ในสภาพอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนาเขตร้อนของ Köppen ส่วนใหญ่ของภาคใต้และปลายด้านตะวันออกของตะวันออกมีอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน บางส่วนของภาคใต้ยังมีสภาพอากาศแบบป่าฝนเขตร้อน ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ฤดูแรกคือฤดูฝนหรือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) ซึ่งเกิดจากลมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย

ปริมาณน้ำฝนก็มีส่วนเช่นกัน โดย Intertropical Convergence Zone (ITCZ) และพายุหมุนเขตร้อน สิงหาคมและกันยายนเป็นช่วงที่ฝนตกชุกที่สุดของปี ประเทศได้รับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,200 ถึง 1,600 มม. (47 ถึง 63 นิ้ว) ฤดูหนาวหรือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ประเทศไทยส่วนใหญ่ประสบกับสภาพอากาศแห้งแล้งและมีอุณหภูมิไม่รุนแรง [66]: 2,4 ฤดูร้อนหรือก่อนฤดูมรสุม เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม เนื่องจากธรรมชาติในพื้นที่และละติจูดทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยมีอากาศอบอุ่นเป็นเวลานานซึ่งอุณหภูมิอาจสูงถึง 40 ° C (104 ° F) ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม

ในทางตรงกันข้ามกับค่าใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 0 ° C (32 ° F) ในบางพื้นที่ในฤดูหนาว ภาคใต้ของประเทศไทยมีลักษณะ อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีโดยมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงน้อยลงในแต่ละวันและตามฤดูกาลเนื่องจากอิทธิพลทางทะเล มีฝนตกชุกโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสิบประเทศของโลกที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีความเสี่ยงอย่างมากต่อระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและสภาพอากาศที่รุนแรง

สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในดัชนีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโลก (EPI) โดยมีอันดับโดยรวม 91 จาก 180 ประเทศในปี 2559 พื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานแย่ที่สุด (กล่าวคืออันดับสูงสุด) ได้แก่ คุณภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของอุตสาหกรรมการเกษตร และภาคภูมิอากาศและพลังงาน ในภายหลังส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปล่อย CO2 ที่สูงต่อการผลิต KWh ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด (เช่นอันดับต่ำสุด) ในการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยคาดว่าจะมีการปรับปรุงที่สำคัญบางประการสำหรับอนาคตและการสุขาภิบาล ประเทศนี้มีคะแนนเฉลี่ยของ Forest Landscape Integrity Index ประจำปี 2019 อยู่ที่ 6.00 / 10 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 88 ของโลกจาก 172 ประเทศ

จำนวนช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศลดลงจาก 100,000 ตัวในปี พ.ศ. 2393 เหลือประมาณ 2,000 ตัว นักลอบล่าสัตว์ได้ล่าช้างเพื่อหางาช้างและหนังสัตว์มานานแล้วและตอนนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ช้างเด็กมักถูกจับเพื่อใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวหรือเป็นสัตว์ทำงานซึ่งมีการอ้างว่าถูกทารุณกรรม อย่างไรก็ตามการใช้งานได้ลดลงเนื่องจากรัฐบาลสั่งห้ามการตัดไม้ในปี 1989

การลักลอบล่าสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองยังคงเป็นปัญหาสำคัญ เสือเสือดาวและแมวขนาดใหญ่อื่น ๆ ถูกล่าเพื่อเป็นสัตว์ หลายคนทำไร่ไถนาหรือล่าเนื้อซึ่งคาดว่าจะมีสรรพคุณทางยา แม้ว่าการค้าดังกล่าวจะผิดกฎหมาย แต่ตลาดนัดจตุจักรในกรุงเทพก็ยังขึ้นชื่อเรื่องการขายสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ การปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ป่าเป็นสัตว์เลี้ยงส่งผลกระทบต่อสายพันธุ์เช่น หมีดำเอเชีย หมีตะวันมาลายัน แมงขาวและชะนีกอง

บทความที่เกี่ยวข้อง: POWER BUY

ผู้นำเข้า PGSLOT

เล่น สล็อต ฟรี PG SLOT

UFASTAR ผู้นำเข้า PG SLOT จากต่างประเทศ พร้อมด้วยระบบ ฝาก – ถอน ที่เร็วที่สุดเข้ามาพร้อม กับเกมเพื่อที่ จะอำนวยความ สะดวกให้กับ ผู้เล่นอย่างไม่มีติดขัด ทั้งนี้ยังมี คาสิโน ออนไลน์ Epicwin ให้บริการในรูปแบบ ของ UFABET มีทั้ง บอล ไพ่ บาคาร่า หวย มวย รูเล็ต สล็อต รีวิวสล็อต Joker gaming และ เกมอื่นๆ มากมาย ที่ฝากไม่มีขั้นต่ำ 1 บาทก็เปิดยูสได้ Sa gaming ขั้นต่ำ 20 บาท Casino

บริการเกมส์ SLOT ONLINE 24 ชั่วโมง

แผนที่ประเทศไทย

ทดลองเล่นสล็อตฟรี

รูปแบบที่แปลกใหม่ ฉีกรูปแบบทุกการเล่น PGSLOT แบบเดิมๆ อย่างสิ้นเชิง พบกับสุดยอด ครีเอทีฟ เกมส์ดีไซน์ ที่ออกแบบเกมส์ แบบใหม่ทั้งหมด มาให้ได้เล่น แล้วตอนนี้ เกมส์สล็อต ออนไลน์ พีจี สล็อต ที่มีให้เลือกเล่นมากกว่า 100 เกมส์

ลุ้นรับโบนัสใหญ่ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส เล่นได้เลยผ่านมือถือ ผ่านบราวเซอร์ ไม่ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่น รองรับทุกแพลตฟอร์ม กับรูปแบบของ เกมส์ HTML 5 เทคโนโลยีใหม่ ที่ช่วยให้เกมส์ คาสิโนออนไลน์ ของเรา สามารถรันได้บน มือถือทุกรุ่น รวมถึงคอมพิวเตอร์

อัพเดทล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)